Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Bekijk onze privacy policy

Privacy Policy

Voor de registratie van persoonsgegevens van patiënten die behandeld worden door PS Wisman, in Cranio op Texel, Praktijk voor Cranio Sacraal therapie, in de Cocksdorp,Texel.

Gedurende het verloop van uw behandeling, worden er medische en administratieve gegevens bij gehouden. Dit wordt gedaan in een met de hand geschreven patiëntendossier. Op deze registratie is de Wet bescherming op de Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet bevat regels met betrekking tot:

– het doel van registratie,

– de aard van de gegevens die worden geregistreerd,

– het beheer van de gegevens,

– de personen die toegang hebben tot die gegevens en

– het inzagerecht van u als patiënt.

Als u therapeut ga ik zorgvuldig met uw gegevens om, daarom is er het volgende reglement

 

REGLEMENT:

Het doel van het patiëntendossier is:

1 registratie van de geleverde zorg binnen de praktijk;

2 naslag voor de behandelend therapeut en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren;

3 mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten;

4 mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen;

In het dossier worden de volgende gegevens opgenomen:

1 personalia / identificatiegegevens

2 financiële en administratieve gegevens

3 (para)medisch / psychologische gegevens.

Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het dossier vastgelegd.

 

INZAGERECHT:

1 U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen, of te verwijderen.

 

BEVEILIGING EN GEHEIMHOUDINGSPLICHT:

1 De gegevens binnen het dossier worden geheim gehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben doordat zij opgeborgen worden in een kast met slot dat met een code beveiligd is.

2 Behalve PS Wisman, die u behandelt, hebben ook enkele  andere personen toegang tot de gegevens. In een uitzonderlijk geval zou het bv. kunnen voorkomen dat een waarnemer toegang zou moeten krijgen tot de gegevens. De website beheerders hebben een overeenkomst tot geheimhouding afgesloten. Gelieve via de mail verder geen persoonlijke gegevens te sturen (behalve telefoonnummer en email adres).

Verder zijn er ook administratieve krachten die toegang hebben tot gegevens die op de nota staan. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 

GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN:

1 Gegevens van patiënten worden niet zonder u toestemming aan derden verstrekt ook niet aan de naaste familie. Als patiënt dient u hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

2 Indien gewenst, zal  de therapeut uw verwijzer / huisarts op de hoogte stellen van de voortgang van u behandeling middels een rapportage. Deze kan zowel tijdens als na afloop van uw behandeling plaatsvinden. Daarnaast kan uw therapeut indien dit noodzakelijk is voor UW behandeling mondeling contact hebben met verwijzer/huisarts of medebehandelaars die relevant zijn voor de klachten waarvoor uw zich bij ons heeft gemeld. Dit alleen in overleg met u, of in noodgevallen.

 

PATIËNTTEVREDENHEID:

Dat u tevreden bent over uw behandeling vind ik heel belangrijk. We stellen een behandelplan op, waar u mee akkoord gaat. Over de vooruitgang, wat u van de behandeling vindt, of er aanpassingen nodig zijn. We blijven met elkaar overleggen of de behandeling het gewenste resultaat geeft en of we doorgaan met de behandelingen.

 

BEWAARTERMIJN:

Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 15 jaar als hiervoor beschreven bewaard.

 

KLACHTEN:

Natuurlijk doe ik er alles aan om uw behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling, of u bent ontevreden over de manier waarop ik met u of uw gegevens ben omgegaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Spreek me aan en laat het me weten. Ik zal er alles aan doen om uw klacht serieus te nemen en waar mogelijk op te lossen of te verhelpen. Daarnaast ben ik,  als praktijk, aangesloten bij de klachtenprocedure van het SCAG. U leest er meer over in de folder :

https://www.scag.nl/media/1081/clientfolder-feb-2017.pdf

 

BEHEER:

Ikzelf, PS Wisman, praktijkhoudster van Cranio op Texel ben verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie en het verwerken van de gegevens bij behandeling.

 

WIJZIGINGEN:

Wijzigingen in dit reglement worden door de praktijkhoudster aangebracht. Wijzigingen in dit reglement zijn direct nadat ze bekend gemaakt zijn van kracht.

 

INWERKINGTREDING:

Dit reglement is per 25-05-2018 in werking getreden.

Biodynamisch Cranio Sacraal therapeut, Lid NCSV/RBCZ, vergoeding zorgverzekeraar mogelijk, u heeft geen eigen risico